U svojoj autobiografiji Tesla je opisao ovaj proces:

– Moja metoda je drugačija. Ja ne žurim s konkretnim radom. Kada dobijem ideju, ja odmah krenem s izgrađivanjem u svojoj mašti. Mijenjam konstrukciju, radim na popravkama i upravljam strojem u svojoj glavi. Za mene je potpuno nebitno da li testiram turbinu u glavi ili u radionici, rekao je.

Šetnja

Više studija je potvrdilo da odlazak u kratku šetnju doprinosi boljoj kreativnosti. I Tesla je izgleda bio tog mišljenja. Iako su njegove postale dio opsesivno kompulsivnog ponašanja, on je do ideja za nekoliko svojih izuma došao tokom šetnje. Tokom jedne od njih došao je i na ideju o naizmjeničnoj struji.

Nikola Tesla se 1881. godine preselio u Budimpeštu. U tom gradu se oporavljao od nervnog sloma i često je šetao sa prijateljem i recitovao poeziju. Tokom jedne od tih šetnji rodila se ideja o naizmeničnoj struji.

Probleme rešavajte u samoći

Poput mnogih inovatora i kreativaca i Nikola Tesla je zastupao tezu da se tokom stvaranja i razmišljanja treba osamiti. Jedan od njegovih čuvenih citata kaže:

– Um je oštriji i koncentrisaniji u neprekidanoj samoći. Za razmišljanje nije neophodna bilo kakava velika laboratorija. Originalnost pristiže iz samoće koja oslobađa od uticaja koji nam štete kreativnom umu. Budite sami, to je tajna izumitelja, budite sami, tada se ideje rađaju, govorio je ovaj genije.

Izvor: link.