Nazad

Postupak reklamacije

Usluge koje se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući prateće ugovore. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određenu uslugu mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste uslugu kupili u klasičnoj prodavnici.

Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda .

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email  info@centarzaafirmacijuirazvoj.org ili telefon 011 265 6888 kako bi Vam poslali ovaj Zahtev.

Centar za afirmaciju i razvoj “2015” ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, usluge pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljenu uslugu, molimo Vas da nas kontaktirate na email  info@centarzaafirmacijuirazvoj.org i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljenu uslugu.

Pravo na povraćaj novca ili zamenu robe

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugu uslugu.

Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je usluga predata. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugu uslugu. Cena se kupcu vraća nakon što se utvrdi da je nemoguće da se usluga iskoristi. Kupac je dužan da od usluge doustane bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, usluga se više ne moze vratiti.  Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema usluge.

Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.