Nazad

Preduslov za pisanje utiska je da ste koristili bar jednu od usluga Centra za afirmaciju i razvoj “2015”. Za svaku uslugu može se ostaviti samo jedan utisak. Na ovaj način proveravamo i kontrolišemo ispravnost i pouzdanost utisaka. Uvredljivi komentari, komentari protiv pravila i propisa civilnog i krivičnog zakona ili propisa javnih organa neće se objavljivati. U ovom slučaju C.A.R. tim ne snosi nikakvu odgovornost za ovu odluku.

C.A.R. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj utisaka. 

Takođe, C.A.R. ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatni kvalitet usluge koju nude partneri koji sarađuju sa C.A.R.

C.A.R. garantuje zaštitu ličnih podataka kako je zakonom definisano.